Polityka prywatności i cookies

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych jest KSEROMAX SP. Z O.O.; posługujący się numerem Regon: 932814681 oraz numerem NIP: 8971691519, wpisany do Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000123068, z siedzibą i adresem do korespondencji: ul. Aleksandra Zelwerowicza 18A, 53-676 WROCŁAW.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzenie 2016/679 (RODO), Art. 6 ust. 1 lit. f.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania złożonego m.in. za pomocą formularza kontaktowego na Stronie. Zebrane w ten sposób dane nie są udostępniane podmiotom trzecim.

4. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

5. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:
a) imię / nazwa firmy,
b) numer telefonu,
c) adres email.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo:
a) dostępu do przekazanych danych osobowy, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Usługodawcą;
b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem;
c) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Do wyżej wymienionych celów służy adres kontaktowy sekretariat@kseromax.com.

Polityka Cookies

1. Definicje:
a) Administrator – przedsiębiorca działający pod firmą PHPU KSEROMAX SP. Z O.O. i posługujący się numerem Regon: 932814681 oraz numerem NIP: 8971691519, wpisany do Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000123068, z siedzibą ul. Aleksandra Zelwerowicza 18A, 53-676 WROCŁAW i adresem korespondencyjnym ul. Aleksandra Zelwerowicza 18A, 53-676 WROCŁAW, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem Strony,
b) Strona internetowa – zwana dalej Stroną – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem https://kseromaks.pl/,
c) Użytkownik – użytkownik końcowy, korzystający ze Strony.

2. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz Rozporządzenie 2016/679 (RODO) poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:
a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

3. Strona prowadzona przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez “pliki Cookies” należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Strona i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.

4. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i analitycznych. Informacje te nie zawierają danych osobowych, ani informacji poufnych i nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika.

Lista Cookies na stronie:

5. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć swoje preferencje dotyczące ciasteczek za pomocą poniższego przycisku. Ta opcja pozwoli zmienić lub wycofać wcześniej udzielone zgody:

 

Dodatkowo, przeglądarki internetowe dostarczają różne metody blokowania i usuwania Cookies używanych przez strony internetowe. Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby blokować/usuwać Cookies. Poniżej znajdują się linki do dokumentacji najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

W przypadku korzystania z innej przeglądarki, proszę odwiedzić jej oficjalna dokumentację.

6. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez twórcę przeglądarki internetowej, jednak może to ograniczyć lub uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.

7. Administrator informuje, że przechowuje zapytania https kierowane serwera obsługującego Stronę w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Strony. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:
– publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika,
– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół https o ile jest możliwa,
– czas nadejścia zapytania,
– kod żądania https,
– kod odpowiedzi https,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście na Stronę
nastąpiło przez odnośnik,
– informacje o przeglądarce Użytkownika,
– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji https.

8. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika odwiedzającego stronę.

Kontakt

Masz pytania?

Pracujemy w godzinach: poniedziałek-piątek 8:00 – 16:00
Odległość nie ma znaczenia. Współpracujemy z Klientami z całej Polski.

ul. Zelwerowicza 16/18, 53-676 Wrocław
sekretariat@kseromax.com

technicy serwisu

technik informatyk

Grzegorz Żukrowski
Daniel Bławuciak

technik informatyk

Jacek Cierkosz

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza jest KSEROMAX SP. Z O.O.; posługujący się numerem Regon: 932814681 oraz numerem NIP: 8971691519, wpisany do Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000123068, z siedzibą i adresem do korespondencji: ul. Aleksandra Zelwerowicza 18A, 53-676 WROCŁAW. Szczegółowe informacje znajdują się w Politykce prywatności i cookies.