Twój dostawca kopiarek i kserokopiarek

Konica Minolta Bizhub C220/C280

3,075.00  brutto

Podana cena to cena netto i może się różnić w zależności od przebiegu maszyny. Doskonała drukarka, pozwalająca drukować i kserować zarówno w czerni bieli, jak też w kolorze.

Specyfikacja urządzenia

Konica Minolta Bizhub C220/C280

Już dziś zwiększ produktywność swojej pracy biurowej dzięki nowoczesnym urządzeniom

bizhub C220, bizhub C280 i bizhub C360 to nowatorskie trio Konica Minolta stworzone do systematycznego wytwarzania dokumentów w każdym szanującym się przedsiębiorstwie. Doskonałe spisuje się w biurach jak i grupach roboczych, takich jak księgowości czy zasoby ludzkie, wydziały finansów, a także logistyki i w wielu innych, gdzie przede wszystkim preferuje się druk dokumentów czarno-białych. Oferowana seria urządzeń daje gwarancje przystępnej produkcji dokumentów wysokiej jakości zarówno czarno-białych i kolorowych zachowując przy tym koszta porównywalne do innych tego typu urządzeń,

Jak przystało na rzetelne urządzenia biurowe możemy zwiększyć ich wielofunkcyjność, doposażając je tak, aby skanowały, drukowały, kopiowały i faksowały, a co za tym idzie znacząco podwyższały komfort i cały proces komunikacji się w pochłoniętym pracą biurze. Dzięki designowi zapewniającemu zwartą i elegancką konstrukcje nie zajmują dużo miejsca, a co więcej stają się nieodłącznym elementem wyposażenia każdego biura

Działając w oparciu o najnowsze standardy Energy Star i niemieckie Blue Angel, bizhub C220, C280 i C360 odznaczają się niezwykle cichą pracą i znacznie zmniejszonym poziomem zużycia energii. Zapewniają więc nie tylko komfortową pracę w ich sąsiedztwie, ale zaskakują też przyjaznemu nastawieniu do środowiska budzącemu podziw.

Urządzenia bizhub C220, C280 i C360 doskonale portretują istotę działania firmy Konica Minolta, zawartą w haśle „skills to win”. - Jedno urządzenie wyróżniające się najnowszymi technologiami zapewnia pełną komunikację biurową, dostarcza najwyższej jakości dokumenty czarno-białe i kolorowe oraz zaskakuje użytkownika swoimi właściwościami ekologicznymi.

Zaawansowana technologia

Wyposażone w firmowy system wywoływania z automatyczną optymalizacją (Auto-Refining Developing System, ARDS) bizhub C220, C280 i C360 dają gwarancję stabilnej jakości obrazu czarno-białego. Ta nowoczesna technologia polega na bezustannym odświeżaniu wywoływacza za pośrednictwem dodawania pewnej jego ilości wraz z każdym nowym pojemnikiem tonera. W wyniku tego procesu efektywność znacznie podnosi się a co za tym idzie zapewnia wyższą wydajność materiałów eksploatacyjnych i umożliwia wytwarzanie czarno-białych dokumentów nie zawyżając przy tym kosztów, które są porównywalne do innych tego typu urządzeń. Dzięki zaś bezdyskusyjnemu atutowi taniej produkcji w kolorze bizhub C220, C280 i C360 bezkonkurencyjnie sprawdzą się w każdej firmie.

Skuteczna kontrola dostępu i kosztów

Ze względu na możliwości pełnej kontroli dostępu bizhub C220, C280 i C360 funkcjonalność koloru możemy w razie potrzeby z dziecinną prostotą zablokować, tym samym damy tylko niektórym użytkownikom możliwość produkcji dokumentów w kolorze, podczas gdy pozostała większość zostanie ograniczona do drukowania i kopiowania dokumentów czarno-białych. Przyznawanie takich praw dostępu i ograniczanie funkcji rozpoczyna się od tradycyjnego uwierzytelniania w oparciu o wykorzystanie hasła, które niezawodnie ogranicza dostęp do systemu tylko do uprawnionych użytkowników. Za pomocą Active Directory można łatwo i wygodnie utworzyć konta do 1000 użytkowników i przewidzieć specyficzne prawa dostępu dla indywidualnych osób. Zapewnić większy komfort można wprowadzając autoryzację przy użyciu opcjonalnego skanera układu żył w palcu lub bezkontaktowej karty identyfikacyjnej. Następnym atutem jest możliwość – śledzenia kont – a co za tym idzie wspomaganie kontroli kosztów, Mamy możliwość monitorowania pojedynczych użytkowników lub całych wydziałów. Te skuteczne instrumenty kontroli zapewniają zwiększoną przejrzystość użytkowania i pomagają zachować kontrolę nad kosztami produkcji dokumentów niezależnie od tego, czy używanie koloru jest dozwolone, czy nie

Zadziwiająca łatwość użytkowania

Nowoczesne, wielozadaniowe systemy bizhub C220, C280 i C360 służące komunikacji biurowej są banalnie proste w obsłudze i dają wiele komfortowych udogodnień. Przyjazny dla użytkownika kolorowy ekran dotykowy można pochylać i obracać, tak, aby uzyskać doskonały obraz pod każdym kątem. Kolorowy podgląd i wyświetlanie miniatur daje możliwość dokładnego sprawdzenia, jak będzie wyglądał dokument końcowy i eliminacji ewentualnych pomyłek przed drukiem. Logiczny układ ekranu, animowana pomoc i wskazówki, a także opcjonalna klawiatura sprzętowa jeszcze bardziej usprawniają eksploatację. Łatwość eksploatacji została również podniesiona dzięki wprowadzeniu indywidualnie przystosowywanej zakładki sterownika drukarki. Na MyTab (Moja zakładka) konsumenci mogą łączyć często używane właściwości, co pozwala im wprowadzać wszystkie ustawienia w jednym oknie.

Produktywne drukowanie i kopiowanie

Drukowanie i kopiowanie za pomocą bizhub C220, C280 i C360 jest łatwe i wydajne. Zaopatrzone w jeden z wydajnych kontrolerów Emperon™ Konica Minolta, posiadają szybki procesor 1 GHz (667 MHz w bizhub C220), standardową pamięć 2 GB, dysk twardy 250 GB. Zapewniają obsługę PDF 1.7 i zaawansowaną zgodność z PostScript, co atrakcyjnie podwyższa jakość. Innowacyjna technologia firmowego kontrolera Emperon™ daje pewność sprawnej integracji systemu z dowolnym standardowym środowiskiem sieciowym, dzięki czemu wielu użytkowników może generować swoje zadania druku szybko i jednocześnie, bez długich opóźnień. Seria ta oferuje duży zakres atrakcyjnych właściwości drukowania i kopiowania z myślą o ułatwieniu produkcji zarówno standardowych, jak i bardziej złożonych dokumentów, w tym np. szablonów tła obrazu, znaków wodnych czy wielu obrazów na jednej stronie. Druk lub kopiowanie dwustronne pomagają zmniejszyć koszty ograniczając zużycie papieru, miejsca na dokumenty i opłat pocztowych. Automatyczny wybór koloru (Auto Colour Selection) zapobiega niezamierzonemu drukowaniu lub kopiowaniu w kolorze, gdy preferowany jest tryb czarno-biały. Tak rozbudowana funkcjonalność systemów bizhub C220, C280 i C360 jest idealnie dostosowana do środowisk biznesowych, w których głównie wykorzystywana jest produkcja dokumentów nie kolorowych a czarno-białych.Niemniej jednak przy pomocy wszystkich trzech systemów można z prostotą realizować nawet te większe zadania kolorowe i większe wolumeny druku kolorowego.

Efektywne skanowanie i faksowanie

Systemy bizhub C220, C280 i C360 znajdują swoje zastosowanie jako wysoce efektywne skanery. Usprawniają dystrybucję i udostępnianie informacji. Wysoka prędkość 70 stron org. na minutę umożliwiają szybkie skanowanie do e-mail, FTP, SMB i do skrzynek użytkowników. Formaty zeskanowanych dokumentów obejmują PDF, kompaktowy PDF, XPSD, kompaktowy XPS, a także TIFF i JPEG. Inteligentna specyfikacja skanowania do USB pozwala na bezpośrednie skanowanie z bizhub C220, C280 lub C360 do pamięci USB bez pośrednictwa PC, warunkuje użytkownikowi elastyczność i atrakcyjne usprawnienia, a także umożliwia mu zaoszczędzić cenny czas. Dostępne w połączeniu z uwierzytelnianiem użytkownika, funkcje scan-to-Me i scan-to-Home zapewniają niezawodne wysyłanie zeskanowanych dokumentów wyłącznie na własny adres e-mail użytkownika (scan-to-Me) lub do własnego zarejestrowanego foldera w komputerze (scan-to-Home). Opcjonalną właściwością skanowania jest modyfikacja skanowanych danych za pomocą programu rozpoznawania znaków (OCR) i tworzenie w ten sposób przeszukiwalnych dokumentów PDF. Umożliwia to pełną penetracje tekstu, dzięki czemu użytkownik szybko i wygodnie odnajdzie dokumenty za pomocą komputera. W każdym miejscu wymagającym komunikacji za pomocą faksu bizhub C220, C280 i C360 oferują możliwość faksowania cyfrowego, a także (opcjonalnie) analogowego. Wygodę zapewnia kreatywna funkcjonalność faksowania PC, umożliwiająca faksowanie bezpośrednio z komputera bez konieczności uprzedniego drukowania dokumentów. Dzięki różnym właściwościom bezpieczeństwa poufność komunikacji faksowej jest w pełni zapewniona.

Zaawansowana funkcjonalność skrzynki użytkownika

Unikalne rozwiązanie skrzynek użytkowników firmy Konica Minolta powoduje, że gromadzenie informacji i zarządzanie nimi na wewnętrznym dysku twardym bizhub C220, C280 lub C360 jest nadzwyczaj efektywne, ułatwia rozdysponowanie zeskanowanych, wydrukowanych, skopiowanych lub faksowanych dokumentów i zapewnia szybki i sprawny dostęp do najczęściej wykorzystywanych dokumentów, takich jak warunki umów lub formularze. Można Skonfigurować do 1000 skrzynek użytkowników z elastycznymi prawami dostępu, a także skrzynki sprecyzowane jako publiczne, do użytku grupowego lub prywatne.

Pełne bezpieczeństwo

W wyniku wdrożeniu różnych właściwości wykraczających poza zaawansowane standardy bezpieczeństwa Konica Minolta bizhub C220, C280 i C360 uzyskały certyfikat zgodności z ISO 15408 EAL3. Dzięki zaś uwierzytelnianiu klientów poprzez IEEE 802.1x mogą one być podłączane do bezpiecznych sieci. Dostępne jest również udoskonalone zabezpieczenie przeciwko nieuprawnionemu kopiowaniu. Dzięki działaniu funkcji Copy Guard oryginał nie zostanie powielony, jeśli urządzenie wykryje specjalny wzór ochronny. Funkcja Password Copy zapewnia natomiast możliwość kopiowania chronionego oryginału po wprowadzeniu poprawnego hasła. Do dyspozycji jest także funkcja bezpiecznego drukowania zapewniająca ochronę poufnych dokumentów. Zainicjować drukować można jedynie po wprowadzeniu hasła przypisanego do zadania druku bezpośrednio na ekranie dotykowym urządzenia wielofunkcyjnego. W połączeniu z kontrolą dostępu poprzez autoryzowanie tak zabezpieczone zadania druku zostaną automatycznie wydrukowane, gdy tylko użytkownik uwierzytelni się w systemie.

Pakiet PageScope Enterprise

Ten efektywny pakiet oprogramowania udostępnia administratorom aplikację pełnego zarządzania imonitorowania , która daje pełny dostęp centralnej platformy serwerowej do wszystkich zgromadzonych informacji związanych z użytkownikiem i urządzeniem. Pakiet PageScope Enterprise zawiera:

Moduł PageScope Net Care Device Manager do głównego wdrażania konfiguracji sieci systemu i centralnego monitorowania stanu;

Moduł PageScope Authentication Manager do centralnego administrowania bazą danych użytkowników i ich uprawnieniami;

Moduł PageScope Account Manager do centralnego gromadzenia odczytów liczników i sprawowania kontroli kosztów;

Moduł PageScope MyPanel Manager do indywidualnego sporządzania profili użytkowników, osobistych książek adresowych i miejsc przeznaczenia dokumentów zeskanowanych.

Zdalne monitorowanie

Sprawdzony system zdalnego nadzorowania Konica Minolta - CS Remote Care - zapewnia aktywne i bardzo elastyczne wsparcie serwisowe. Pomaga on utrzymywać ekonomiczność urządzeń produkcyjnych, minimalizując przerwy i maksymalizując dostępność systemu. Wszystkie niezbędne do tego celu dane systemu są przesyłane bezpośrednio do serwisu Konica Minolta w automatycznym procesie bez interwencji użytkownika.

Elastyczność obsługi nośników i wykańczania - w czerni i w kolorze

Imponująca kompetencja obsługi nośników
bizhub C220, C280 i C360 posiadają wspaniałe rozwiązania obsługi nośników. Doskonale radzą sobie nie tylko ze standardowymi formatami papieru aż do A3+, ale także z dowolnymi wymiarami niestandardowymi. Papier o gramaturze do 256 g/m2 może być doprowadzany z tac.Zastosowanie trybu obejścia umożliwia wykorzystanie także papieru o gramaturze 271 g/m2 oraz nośników specjalnych, takich jak etykiety, przezrocza i koperty. Standardową pojemność wejściową 1150 arkuszy można zwiększyć aż do imponujących 3650 arkuszy. Tryb obejścia umożliwia także produkcję transparentów do 1,2 m, co podnosi komfort ułatwiając tworzenie np. harmonogramów przedsięwzięć, planów pomieszczeń, planów urlopów i wszelkich innych dokumentów o dużych wymiarach. Dzięki pełnej możliwości obsługi nośników bizhub C220, C280 i C360 nieodzownie sprawdzają się w realizacji każdego typu dokumentów biurowych: od korespondencji, faktur, protokołów z narad i zakresów obowiązków do prezentacji, formularzy, analiz, statystyk i sprawozdań – zarówno w czerni i bieli, jak i w kolorze.

Atrakcyjna elastyczność wykańczania

Dzięki możliwości wykorzystania trzech urządzeń do wykańczania – stojącego modułu wykańczania, wysoce kompaktowego zintegrowanego modułu wykańczania przez zszywanie oraz separatora zadań – bizhub C220, C280 i C360 mogą być odpowiednio dostosowywane do indywidualnych potrzeb każdego biura. Stojące urządzenie do wykańczania ma dużą pojemność wyjściową 3200 arkuszy, a dzięki jego atutowi, czyli modułowej budowie jego właściwości mogą być rozbudowywane. Obok wielopozycyjnego zszywania instrukcji, sprawozdań i innych obszernych dokumentów, można dodać dziurkowanie, bardzo przydatne do protokołów z narad. Broszurowanie inline umożliwia w pełni automatyczną produkcję broszur i biuletynów do 60 stron, składanych pośrodku i zszywanych przez grzbiet okładki. Tanim alternatywnym rozwiązaniem wykańczania jest mniejszy moduł wykańczania przez zszywanie, niemal całkowicie zintegrowany z głównym korpusem urządzenia wielofunkcyjnego, co pozwala ograniczyć wymaganą powierzchnię do minimum. Dostępny jest również prosty separator zadań, wyraźnie oddzielający od siebie poszczególne zadania.

Przyjazne dla środowiska - w czerni i w kolorze

Niskie zużycie energii

bizhub C220, C280 i C360 dysponują jednymi z najniższych wartości wskaźnika TEC w swojej klasie. Wartość TEC oznacza typowe zużycie energii elektrycznej w ciągu jednego tygodnia przy powszechnym wykorzystaniu biurowym. Systemy te szybciej przełączają się do trybu oszczędzania energii i zużywają znacznie mniej energii w trybie oczekiwania niż starsze produkty. Takie rozwiązanie zapewnia zmniejszenie się kosztów bieżących i pomaga osiągnąć zgodność z najnowszymi standardami Energy Star i niemieckim Blue Angel.

Przyjazny dla środowiska toner Simitri® HD

O niskim zużyciu energii serii bizhub C360 w znacznym stopniu decyduje również najnowocześniejsza technologia utrwalania Konica Minolta. Wykorzystanie polimeryzowanego tonera Simitri® HD umożliwia utrwalanie w niższych temperaturach, co ogranicza czas nagrzewania i maksymalizuje efektywność energetyczną. Jednocześnie proces polimeryzacji tonera Simitri® HD wywiera znacznie mniejszy wpływ na środowisko niż produkcja tonera konwencjonalnego. Co więcej, mikroskopijne i jednolicie ukształtowane cząsteczki firmowego tonera polimeryzowanego Konica Minolta Simitri® HD pozwalają osiągnąć bezkonkurencyjność jakości obrazu. Niezwykle ostry tekst i linie, kolory, które nie blakną, oraz gładkie i bardzo trwałe wykończenie druku sprawiają, że wydruki są trwalsze wyższej jakości niż kiedykolwiek – a wszystko to z zachowaniem ekologicznych właściwości.

Wyjątkowo cicha praca

W oparciu o zastosowanie wyjątkowo cichego w działaniu bizhub C220, C280 i C360 praca w w jego sąsiedztwie jest wysoce komfortowa. Urządzenia można zainstalować w dowolnym miejscu, nawet w placówkach o układzie otwartym. Liczne udoskonalenia techniczne, w tym umożliwiające wyeliminowanie lub ograniczenie dokuczliwych hałasów, np. generowanych przez wentylatory, znacznie zmniejszyły hałas podczas pracy i zoptymalizowały ogólną emisję hałasu. W rezultacie wszystkie trzy produkty przodują pod tym względem w swojej klasie.

Budowa sprzyjająca oszczędzaniu zasobów

Analogicznie z systemem zarządzania środowiskowego opartym na ISO 14001 Konica Minolta promuje działania sprzyjające oszczędzaniu zasobów, w tym używanie materiałów z recyklingu oraz projektowanie takich materiałów eksploatacyjnych, których elementy składowe są szybko i prosto wydzielane, co ułatwia recykling. W bizhub C220, C280 i C360 natomiast przeprojektowano pojemnik na toner, tak aby jego recykling był prostszy i wygodniejszy. W ramach swojej koncepcji wytwarzania przy zerowych odpadach Konica Minolta dąży do zredukowania wpływu swoich produktów na środowisko na wszystkich etapach ich cyklu życia. Jeden z aspektów tych dążeń to stosowanie do pakowania sprzętu i materiałów eksploatacyjnych tworzyw nadających się do ponownego użycia lub do recyklingu, tak aby zredukować odpady generowane przez urządzenia. Mniejsze opakowania pomagają również obniżać koszty transportu i przechowywania. Działania firmy obejmują promowanie zagadnień oszczędzania energii, a także kompleksowe starania na rzecz recyklingu i ponownego użycia – wszystko to aby zapewnić maksymalną ochronę środowiska.

 SPECYFIKACJA KOPIARKI

Proces kopiowania elektrostatyczna kopia laserowa, posobny, pośredni
System tonera Simitri HDTM - toner polimeryzowany
Szybkość kopiowania/drukowania A4: do 22 kopii/min
A3: do 12 kopii/min
Czas oczekiwania na pierwszą stronę czarno-biała: 7,5 s
kolor: 11 s
Czas nagrzewania ok. 45 s
Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi
Skala szarości 256 odcieni
Wielokrotność kopiowania 1 – 9.999
Format oryginału A5 – A3
Powiększenie 25 - 400%, w odstępach co 0,1%
automatyczne powiększanie
Funkcje kopiowania wstawianie rozdziałów, okładek i stron
kopia próbna (drukowana i ekranowa)
druk próbny do regulacji,  funkcje grafiki cyfrowej, pamięć ustawień zadań, tryb plakatowy, powtarzanie obrazu, nakładanie, znak wodny, pieczętowanie, ochrona przed kopiowaniem, Card Shot

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Rozdzielczość druku równoważna 1.800 x 600 dpi
Procesor kontrolera MPC8533 @ 667 MHz, 32 bit
Język opisu strony

PCL 6c (PCL 5c + XL3.0), PostScript 3

Systemy operacyjne Windows 2000/XP/XP64, Vista 32/64
Obsługa Windows DPWS, Macintosh 9.x/10.x, Server 2000/2003/2003×64/2008/2008×64
Unix/Linux/Citrix
Czcionki drukarki

80 x PCL Latin
137 x PostScript 3 Emulation Latin

Funkcje drukowania bezpośredni druk PCL, PS, TIFF, XPS, PDF i zaszyfrowanych plików PDF, Mixmedia i Mixplex, programowanie zadań „Easy Set”, nakładanie, znak wodny, ochrona przed kopiowaniem

SPECYFIKACJA SKANERA

Szybkość skanowania 300 dpi: do 70 stron/min przez podajnik dokumentów
600 dpi: do 40 stron/min przez podajnik dokumentów
Rozdzielczość skanowania maks. 600 x 600 dpi
Tryby skanowania sieciowe skanowanie TWAIN
skanowanie do e-mail, do FTP, do SMB, do skrzynki, do WebDAV, do DPWS, do USB
Formaty plików

JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF, Outline PDF, XPS, Compact XPS

Miejsca przeznaczenia zeskanowanych dokumentów 2.100 (pojedyncze + grupowe), obsługa LDAP
Funkcje skanowania adnotacje (tekst/godzina/data) do PDF
do 400 programów zadań

SPECYFIKACJA FAKSU (opcja)

Standard faksu Super G3 (opcjonalny)
Przesyłanie faksu analogowy, i-Fax, kolorowy i-Fax, faks IP, faks SIP
Rozdzielczość faksu maks. 600 x 600 dpi (ultra wysoka)
Kompresja faksu MH, MR, MMR, JBIG
Modem faksu do 33,6 Kb/s
Miejsca przeznaczenia faksów 2.100 (pojedyncze + grupowe)
Funkcje faksu odpytywanie
przesunięcie czasowe
faks PC
odbiór do skrzynki poufnej
odbiór do e-mail, FTP, SMB

SPECYFIKACJA SKRZYNKI UŻYTKOWNIKA

Maks. liczba skrzynek użytkowników 1.000
Maks. liczba przechowywanych dokumentów do 3.000 dokumentów lub 10.000 stron
Typy skrzynek użytkowników publiczne, osobiste (z hasłem lub uwierzytelnianiem), grupowe (z uwierzytelnianiem)
Typy skrzynek systemowych bezpieczne drukowanie, druk szyfrowanych plików PDF, odbieranie faksów, odpytywanie faksu
Funkcjonalność skrzynek użytkowników przedruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (e-mail, FTP, SMB i faks), kopiowanie ze skrzynki do skrzynki

SPECYFIKACJA SYSTEMU

Pamięć systemowa 2.048 MB
Systemowy dysk twardy 250 GB
Interfejs 10/100/1000 Base-T Ethernet
USB 2.0
Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4/IPv6)
IPX/SPX
NetBEUI
AppleTalk (EtherTalk)
SMB
LPD
IPP
SNMP
HTTP
Typy ramek

Ethernet 802.2
Ethernet 802.3
Ethernet II
Ethernet SNAP

Automatyczny podajnik dokumentów do 100 oryginałów, formaty A6 – A3, gramatura: 35 – 210 g/m2
Format papieru A6 – A3+
niestandardowe rozmairy papieru
papier transparentowy maks 1.200 x 297 mm
Gramatura papieru 64 – 271 g/m2
Pojemność wejściowa standard.: 1.150 arkuszy, maks.: 3.650 arkuszy
Źródła podawania papieru kaseta 1: 500 arkuszy, A5 – A3, 64 – 256 g/m2
kaseta 2: 500 arkuszy, A5 – A3, 64 – 256 g/m2
kaseta 3 (opcjonalna): 500 arkuszy, A5 – A3, 64 – 256 g/m2
kasety 3+4 (opcjonalne): 500 arkuszy, A5 – A3, 64 – 256 g/m2
kaseta dużej pojemności: 2 500 arkuszy, A4, 64 – 256 g/m2
Podajnik ręczny: 150 arkuszy, A6 – A3+, rozmiary niestandardowe, transparenty, 64 – 271 g/m2
Automatyczny druk dwustronny A5 – A3 bez marginesów, 64 – 256 g/m2
Tryby wykańczania (opcjonalne) przesunięcie, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie na środku, broszurowanie
Pojemność wyjściowa z modułem wykańczania: maks. 3.200 arkuszy
bez modułu wykańczania: maks. 250 arkuszy
Zszywanie 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m2)
Pojemność wyjściowa zszywania maks. 1.000 arkuszy
Broszurowanie 15 lub 14 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m2)
Pojemność wyjściowa broszurowania 75 arkuszy (taca)
Obciążalność miesięczna zalecana: 25.000
maks.: 35.000
Pobór mocy 220 – 240 V, 50/60 Hz, mniej niż 1,5 kW
Wymiary jednostki głównej (szer. x głęb. x wys.) 643 x 848 x 770 mm
Waga ok. 98 kg

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU

Bezpieczeństwo ISO15408 EAL3 (w trakcie oceny)
filtrowanie IP i blokowanie portów
komunikacja sieciowa SSL2, SSL3 i TSL1.0
obsługa IPsec, obługa IEEE 802.1x
uwierzyztelnianie użytkowników, dziennik uwierzytelniania
bezpieczne drukowanie nadpisywanie dysku twardego (8 typów standardowych)
szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 256)
automatyczneusuwanie danych z pamięci
odbieranie poufnych faksów
szyfrowanie danych druku użytkownika
funkcje Copy Guard (ochorna przed kopiowaniem) i Password Copy (kopiowanie po wprowadzeniu hasła)
Prowadzenie kont do 1.000 kont użytkowników
obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder SMB)
definiowanie dostępu funkcji użytkownika
opcjonalne uwierzytelnianie biometryczne (układ żyłek w palcu)
opcjonalne uwierzytelnianie za pomocą kart IC (czytnik kart)
Oprogramowanie

PageScope Net Care Device Manager
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Direct Print
Print Status Notifier
Driver Packaging Utility

Kontakt

Masz pytania?

Pracujemy w godzinach: poniedziałek-piątek 8:00 – 16:00
Odległość nie ma znaczenia. Współpracujemy z Klientami z całej Polski.

ul. Zelwerowicza 16/18, 53-676 Wrocław
sekretariat@kseromax.com

technicy serwisu

technik informatyk

Grzegorz Żukrowski
Daniel Bławuciak

technik informatyk

Jacek Cierkosz

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza jest KSEROMAX SP. Z O.O.; posługujący się numerem Regon: 932814681 oraz numerem NIP: 8971691519, wpisany do Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000123068, z siedzibą i adresem do korespondencji: ul. Aleksandra Zelwerowicza 18A, 53-676 WROCŁAW. Szczegółowe informacje znajdują się w Politykce prywatności i cookies.